HTML | CSS | JS 11 maja 2019

11 Maja 2019, 09:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  HTML CSS JS
11 Maja 2019, 08:00 1 906,50 zł

Zacznij tworzyć strony internetowe

Zostań Junior Front-end Developerem i razem z nami zacznij tworzyć swoje pierwsze strony internetowe!
HTML, CSS i Java Script to to kompleksowe szkolenie, które od podstaw pozwoli Ci poznać i zrozumieć technologie front-endowe. Dzięki kilku wspólnym weekendom oraz samodzielnej pracy w domu odkryjesz, że tworzenie produktów digital'owych wcale nie musi być trudne a samodzielna praca z kodem może być fascynująca!

Zobacz pełne informacje o szkoleniu: 
https://pleomethod.com/szkolenia/html-css-js-11-maja


Agenda kursu

Zjazd 1 (11-12 maja)

1. Przygotowanie do pracy: Poznajemy i uczymy się konfigurować standardowe środowisko pracy developera. Trener pokaże najpopularniejsze narzędzia i ich alternatywy.
2. Teoria HTML: Krótka historia o tym dlaczego powstał i jak rozwijał się HTML na przestrzeni lat. Omówienie zasad języka i poznanie podstawowych znaczników.  
3. Podstawy HTML: Samodzielna budowa pierwszych szkieletów HTML. Definiowanie układu stron i nawigowanie po podstronach. Wykorzystywanie w praktyce poznanych wcześniej tagów i ich omówienie. Pierwsza styczność z różnicami, które dzielą przeglądarki. Poznanie atrybutów "class" i "id", które będą wstępem do arkuszy stylów.
4. Teoria CSS: Krótka historia i przykłady arkuszy stylów. Omówienie, na podstawie przykładów, sposobów dołączania arkuszy do dokumentu HTML ze wskazaniem na ich wady i zalety. Poznanie podstawowych właściwości CSS. 
5. Podstawy CSS: Podstawowe właściwości, priorytet interpretowania reguł (Specificity), praca z obrazami, typografia, display, position, float, centrowanie, animacje, pseudoklasy i pseudoelementy, różnice pomiędzy przeglądarkami, responsywność stron.

Zjazd 2 (25-26 maja)

1. Framework Bootstrap: Omówienie czym jest framework i dlaczego się z niego korzysta. Historia i motywacja twórców Bootstrapa. Przedstawienie jego możliwości i zastosowań. Responsywność z wykorzystaniem framework'a Bootstrap. Wykonanie projektu z jego użyciem i wskazówki w jaki sposób dalej się go uczyć. Prezentacja alternatyw.
2. Podstawy systemu kontroli wersji GIT: Dyskusja na temat organizacji pracy zespołu programistów i utrzymania wytwarzanego przez nich oprogramowania. Zalety jakie niesie ze sobą system kontroli wersji GIT. Omówienie najprostszych poleceń "push", "pull", "add", "commit", "merge". Poznanie najpopularniejszych interfejsów, które ułatwiają prace z GIT'em. Dobranie się w zespoły i dalsza praca w grupach nad rozwojem projektu z wykorzystaniem GIT'a.
3. Gulp: Automatyzacja powtarzalnych procesów w cyklu wytwarzania oprogramowania. Omówienie składni Gulp'a i wskazanie jego alternatyw. Przedstawienie skryptu z którego będziemy korzystać w dalszych częściach kursu w obszarach z preprocesorami i JavaScriptem.

Zjazd 3 (8-9 czerwca)

1. Preprocesory: Podsumowanie wiadomości ze składni CSS i dyskusja na temat jej braków. Omówienie czym są preprocesory i sprawdzenie, czy rozwiązują któreś z postawionych wcześniej problemów. Prezentacja dostępnych na rynku preprocesorów. Nauka, wykorzystanie i praca z preprocesorem "Stylus".
2. Optymalizacja stron i zdjęć: Wykład na temat rozmiaru stron internetowych oraz aplikacji. Wskazanie jak duże znaczenie ma szybkie ładowanie się stron internetowych. Sposoby eksportu zdjęć i ich optymalizowanie. Optymalizacja JavaScriptu i HTML. Poznanie sposobów mierzenia skuteczności optymalizacji.
3. Zaawansowane animacje: Nauka zaawansowanych animacji z wykorzystaniem "keyframes".
4. Typowe problemy z CSS i HTML: Pułapki i nieoczywiste zachowania przeglądarek oraz różnice w ich sposobie interpretacji tworzonego przez nas kodu.

Zjazd 4 (22-23 czerwca

1. Podstawy JavaScript: Dyskusja: "Znamy już HTML i CSS - po co nam kolejny język?". Rola i zastosowanie języka JavaScript w nowoczesnym oprogramowaniu. Wykład o tym jak i dlaczego stał się obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych języków programowania. Sposoby używania JavaScript'u w dokumentach HTML. Podstawy JS: zmienne - typy danych, konwencja nazewnicza, zakresy, tablice, instrukcje warunkowe, funkcje, obiekty. Wskazówki jak najefektywniej uczyć się JavaScript'u, sposoby jego debugowania i dobre praktyki.
2. Manipulacje DOM: Omówienie czym jest DOM. Sposoby wyszukiwania, tworzenia, modyfikacji i usuwania w nim elementów. Zdarzenia w przeglądarce i możliwości ich przechwytywania i reagowania.
3. Formularze: Walidacja i przesyłanie formularzy. Podstawy komunikacji HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Formaty danych w komunikacji sieciowej. Realizacja prostego projektu ilustrującego poznane wcześniej metody

Zjazd 5 (29 czerwca)

1. Podstawy JQuery: Rozbudowa składni JS o bibliotekę jQuery. Omówienie jej przeznaczenia i zastosowań oraz wskazanie na wady i zalety. Gdzie obecnie wykorzystuje się jQuery?
2. Ciasteczka, Local Storage, Session Storage: Omówienie sposobów zapisywania danych w przeglądarce użytkownika.
3. Omówienie dalszych etapów kariery: Wskazówki na co zwracać uwagę wybierając kolejne kroki rozwoju. Konieczne do poznania technologie. Jak przygotować swoje CV i jak przygotować się do pierwszej rozmowy rekrutacyjnej.


Czego się nauczysz?

  • Tworzyć nowoczesne widoki stron i aplikacji
  • Używać nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez front end developerów
  • Wykorzystywać język JavaScript aby budować interaktywne projekty
  • Podstaw komunikacji z serwerem i nauczysz się wysyłać do niego odpowiednie żądania
Dla kogo nasze szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie miały jeszcze styczności z programowaniem lub miały w bardzo podstawowym zakresie. Osoby te w czasie kursu poznają od podstaw tajniki HTMLa, CSSa oraz JavaScriptu oraz zaczną samodzielnie tworzyć produkty digital'owie takie jak strony internetowe.

Trener prowadzący
Marcin Nowak: Trener Pleo method, Full stack developer PLEO digital

Poznajcie Marcina! To właśnie z nim spędzicie czas, jeśli zapiszecie się na szkolenie z podstaw technologii front-endowych. Marcin to poeta wśród deweloperów. W linijkach jego kodu nie znajdziecie pomyłek ani nieprzemyślanych rozwiązań. Docenili to klienci PLEO digital, którzy mogą pochwalić się nowymi stronami i aplikacjami oddanymi właśnie pod dowództwem Marcina. Po pracy wchodzi do PLEO hangarka aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Specjalizacje Marcina to HTML, CSS, JavaScript (Angular, React, React-native. node.js), PHP, MySQL.

Sala szkoleniowa
To co na pewno wyróżnia nas na rynku firm szkoleniowych to własna, duża sala szkoleniowa na krakowskim Podgórzu. Przystosowana do prowadzenia szkoleń w małych grupach 5-10 osób , jak i wydarzeń otwartych do 60 osób.


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków